Chứng quyền


vietstock
Chứng quyền

[Infographic] Hiệu quả phát hành chứng quyền có bảo đảm

30/11/2020 09:00

Cùng điểm lại những con số đáng chú ý trên thị trường chứng quyền có bảo đảm (covered warrant, CW) để đánh giá hiệu quả của việc phát hành và đầu tư CW trong hơn một năm qua.

Câu lạc bộ lớn có thểCùng điểm lại những con số đáng chú ý trên thị trường chứng quyền có bảo đảm (covered warrant, CW)...

BSC11.7 (0) MBS11.3 (0.1) MWG116 (0.5)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 30/11-04/12/2020: Hiện tượng phân hóa xuất hiện

29/11/2020 19:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 27/11/2020 có diễn biến khá phân hóa khi toàn thị trường có 58 mã tăng giá, 48 mã giảm giá và 11 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 3.2 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 27/11/2020 có diễn biến khá phân hóa khi toàn thị...

HDB22 (0.55) ROS2.18 (-0.01)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 27/11/2020: Khối lượng và giá trị giao dịch giảm mạnh

26/11/2020 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11/2020 với 71 mã giảm giá, 43 mã tăng giá và 11 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 3.3 triệu đơn vị.

Câu lạc bộ lớn có thểThị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11/2020 với 71 mã giảm giá, 43 mã tăng giá...

ROS2.18 (-0.01) VRE28.2 (0.45)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 26/11/2020: Khối ngoại vẫn chưa dứt cơn bán ròng

25/11/2020 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11/2020 với 61 mã tăng giá, 49 mã giảm giá và 15 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 3 triệu đơn vị.

Câu lạc bộ lớn có thểThị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11/2020 với 61 mã tăng giá, 49 mã giảm giá...

ROS2.18 (-0.01) VPB26.8 (-0.2)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 25/11/2020: Sắc đỏ lan rộng

24/11/2020 20:00

Câu lạc bộ lớn có thểSắc đỏ lan rộng trên thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 24/11/2020 với 68 mã giảm giá, 46 mã tăng giá và 11 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 1.8 triệu đơn vị.

Câu lạc bộ lớn có thểSắc đỏ lan rộng trên thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 24/11/2020 với 68 mã giảm...

TCH19.5 (-0.7) VHM82.6 (-0.4) VNM108.2 (-1.6)vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 24/11/2020: Duy trì đà tâm lý tích cực

23/11/2020 20:00

Thị trường chứng quyền tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 23/11/2020 với 77 mã tăng giá, 35 mã giảm giá và 13 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 3.2 triệu đơn vị.

Câu lạc bộ lớn có thểThị trường chứng quyền tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 23/11/2020 với 77 mã...

HPG35.5 (-0.75) VHM82.6 (-0.4)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 23-27/11/2020: Khối ngoại tiếp tục 'xả hàng'?

22/11/2020 19:00

Câu lạc bộ lớn có thểSắc xanh tiếp tục lan tỏa trên thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 20/11/2020 với 74 mã tăng giá, 36 mã giảm giá và 15 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 731 ngàn đơn vị.

Câu lạc bộ lớn có thểSắc xanh tiếp tục lan tỏa trên thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 20/11/2020 với 74...

KDH26.75 (0.35) TCH19.5 (-0.7) VNM108.2 (-1.6)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 20/11/2020: Khối ngoại vẫn chưa dứt cơn bán ròng

19/11/2020 20:00

Thị trường chứng quyền tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 19/11/2020 với 63 mã tăng giá, 44 mã giảm giá và 18 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 863 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 19/11/2020 với 63 mã...

SBT18.05 (-0.3) VNM108.2 (-1.6)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 19/11/2020: Giao dịch sôi động

18/11/2020 20:00

Thị trường chứng quyền tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 18/11/2020 với 69 mã tăng giá, 44 mã giảm giá và 15 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 1.5 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 18/11/2020 với 69 mã...

HPG35.5 (-0.75)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 18/11/2020: Sắc xanh trở lại

17/11/2020 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 17/11/2020 đã tích cực trở lại khi kết phiên với 88 mã tăng giá, 19 mã giảm giá và 16 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 2 triệu đơn vị.

Câu lạc bộ lớn có thểThị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 17/11/2020 đã tích cực trở lại khi kết phiên với...

HPG35.5 (-0.75) VHM82.6 (-0.4)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang