Chứng khoán phái sinh


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 30/11-04/12/2020: Tâm lý nhà đầu tư vẫn đang thận trọng

28/11/2020 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/11/2020. Basis hợp đồng VN30F2012 thu hẹp và đạt giá trị 3.39 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Câu lạc bộ lớn có thểCác hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/11/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 27/11/2020: Nhà đầu tư thận trọng trở lại

26/11/2020 19:30

Câu lạc bộ lớn có thểCác hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 26/11/2020. Basis hợp đồng VN30F2012 đảo chiều và đạt giá trị 6.04 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Câu lạc bộ lớn có thểCác hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 26/11/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 26/11/2020: Tình hình không quá lạc quan

25/11/2020 19:30

Câu lạc bộ lớn có thểCác hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 25/11/2020. Basis hợp đồng VN30F2012 đảo chiều và đạt giá trị -0.63 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 25/11/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


vietstock
Chứng khoán phái sinh

Sản phẩm phái sinh mới sẽ được giao dịch trong quý 1/2021 

25/11/2020 09:49

Câu lạc bộ lớn có thểSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 16/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chấp thuận mẫu hợp đồng tương lai (HĐTL) trái phiếu Chính phủ (TPCP) kỳ hạn 10 năm cho thị trường chứng khoán phái sinh.

Câu lạc bộ lớn có thểSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 16/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 25/11/2020: Vùng 930-945 điểm sẽ là hỗ trợ gần nhất cho VN30-Index

24/11/2020 19:30

Câu lạc bộ lớn có thểCác hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 24/11/2020. Basis hợp đồng VN30F2012 đảo chiều và đạt giá trị 4.39 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 24/11/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 24/11/2020: Basis đảo chiều âm trở lại

23/11/2020 19:30

Câu lạc bộ lớn có thểCác hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 23/11/2020. Basis hợp đồng VN30F2012 đảo chiều và đạt giá trị -0.63 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bớt lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Câu lạc bộ lớn có thểCác hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 23/11/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 23-27/11/2020: VN30-Index vượt vùng 930-945 điểm

21/11/2020 20:00

Câu lạc bộ lớn có thểCác hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 20/11/2020. Basis hợp đồng VN30F2012 thu hẹp và đạt giá trị 1.51 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bớt lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 20/11/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 20/11/2020: VN30-Index tiếp tục test vùng 930-945 điểm

19/11/2020 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 19/11/2020. Basis hợp đồng VN30F2011 thu hẹp và đạt giá trị -0.72 điểm. Basis hợp đồng VN30F2012 đạt giá trị 4.58 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Câu lạc bộ lớn có thểCác hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 19/11/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 19/11/2020: Thận trọng trong phiên giao dịch đáo hạn hợp đồng VN30F2011

18/11/2020 19:30

Câu lạc bộ lớn có thểCác hợp đồng tương lai hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 18/11/2020. Basis hợp đồng VN30F2011 đảo chiều và đạt giá trị -1.67 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bớt lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 18/11/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 18/11/2020: VN30-Index tạo mẫu hình nến White Marubozu

17/11/2020 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 17/11/2020. Basis hợp đồng VN30F2011 mở rộng và đạt giá trị 3.35 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 17/11/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang